Kviečiame tapti priemonės „Investicijos (įskaitant tvarias) į žemės ūkio valdas“ finansų tarpininkais

Kviečiame tapti priemonės „Investicijos (įskaitant tvarias) į žemės ūkio valdas“ finansų...

INVEGA kviečia finansų įstaigas teikti prašymus dėl lengvatinių paskolų teikimo pagal finansinę priemonę „Investicijos (įskaitant tvarias) į žemės ūkio valdas“.

Paskolos teikiamos:

  • veiklai, susijusiai su tvariomis investicijomis į žemės ūkio valdas, siekiant skatinti tvarią žemės ūkio produktų gamybą ir remiant investicijas, kuriomis prisidedama prie klimato kaitos švelninimo, taip pat prie atsinaujinančiosios energijos gamybos ir aukštesnių gyvūnų gerovės standartų.
  • veiklai, susijusiai su investicijomis į žemės ūkio valdas, siekiant remti žemės ūkio valdų modernizavimą, didinant žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, skatinant didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegiant inovacijas, naujas technologijas, taip palaikant tvarią žemės ūkio produktų gamybą bei ją skaitmenizuojant.

Finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadas

Visus dokumentus finansų tarpininkų reikalaujama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis ir atsiųsti elektroniniu paštu. Prašymai įvertinami per 30 darbo dienų nuo visų pateiktų ir tinkamai užpildytų dokumentų gavimo INVEGOJE dienos.

  • Prašymų teikimo pabaiga – iki 2024 m. gruodžio 31 d.
  • Prašymus kviečiame teikti elektroniniu paštu: zuinvesticijos@invega.lt