Kviečiame teikti prašymus įgyvendinti skatinamąją finansinę priemonę „Portfelinės garantijos 3“

Kviečiame teikti prašymus įgyvendinti skatinamąją finansinę priemonę „Portfelinės garantijos 3“

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) kviečia finansų įstaigas teikti prašymus dėl skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3“ (toliau – Priemonė).

Pagrindinis Priemonės tikslas – priemonės pagalba mažinti priemonę pageidaujančių įgyvendinti finansų tarpininkų kreditavimo riziką ir tuo palengvinti finansavimo gavimo procesą verslui kurti, vykdyti ir plėtoti.

Priemonės finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadas

Priemonės finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadas

Dėmesio! Tuo atveju, jei kartu su prašymu pateikiami fizinių asmenų duomenys, prašome pateikti šių fizinių asmenų pranešimus apie asmens duomenų tvarkymą. Pranešimo apie asmens duomenų tvarkymo formą rasite Priemonės finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvade.

  • Prašymų teikimo pradžia – 2022 m. liepos 11 d.
  • Prašymų teikimo pabaiga – iki kol bus paskirstytos reikalavimus atitinkantiems finansų tarpininkams Priemonei įgyvendinti skirtos lėšos, bet ne vėliau nei iki 2024 m. gruodžio 31 d. Prašymus teikti elektroniniu paštu: pg3@invega.lt