Kviečiame teikti paraiškas pagal finansinę priemonę „Paskolos energetikos bendrijoms“

Kviečiame teikti paraiškas pagal finansinę priemonę „Paskolos energetikos bendrijoms“

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia teikti paraiškas pagal finansinę priemonę „Paskolos energetikos bendrijoms“. Finansinės priemonės tikslas – skatinti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų (AIEB) ir piliečių energetikos bendrijų (PEB), kurios siekia mažinti energetinį nepriteklių, investuoti į elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginius (saulės ir (ar) vėjo elektrines).

Dėl paskolų kviečiami kreiptis juridiniai asmenys, kurių dalyviai yra savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, ir (ar) savivaldybių įmonės, įgiję arba siekiantys įgyti atsinaujinančių išteklių energijos arba piliečių energetikos bendrijų statusą.

Priemonės įgyvendinimo sąlygas nustato aprašymas.

Priemonei finansuoti skirta 206,64 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo: 2024 m. balandžio 9 d.

Paraiškos galės būti teikiamos nuo kvietimo paskelbimo iki kol visa skirta finansavimo suma bus paskirstyta.

Paraiškos teikiamos INVEGAI el. paštu bendrijos@invega.lt

Viešojo aptarimo metu gautos pastabos ir klausimai bei jų atsakymai