Kodėl naudinga?

Priemonė „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – PRP) padės sumažinti verslo subjektų finansavimo kainą. Rinkai suteiktos lėšos užtikrins finansinių šaltinių prieinamumą smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams bei mažins kreditavimo riziką priemonės valdytojui. Lengvatinės paskolos, teikiamos žemesnėmis nei rinkos kainomis, skatins skolinimą rizikingesniems projektams, verslo vykdymą ir plėtojimą

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai.

Kiek?

Maksimalus vienos paskolos dydis SVV subjektui – 4 mln. Eur, kur paskolų kiekis vienam SVV subjektui nėra ribojamas. Finansavimas gali būti teikiamas paskolos ir kredito linijos forma. Teikiant finansavimą paskolos forma paskolos gali būti teikiamos ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui, o kredito linijos forma – 36 mėnesių laikotarpiui.

Teikiant finansavimą per PRP priemonę 45 proc. PRP paskolos/kredito linijos dalis yra skolinama nemokamai, t. y. taikant 0 proc. metinių palūkanų, o 55 proc. PRP paskolos/kredito linijos daliai taikomos rinkos sąlygas atitinkančios metinės palūkanos.

PRP priemonei įgyvendinti skirta 67,79 mln. Eur fondų fondo „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ lėšų.

Terminai

Pasidalytos rizikos paskolos teikiamos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Kaip veikia?

PRP priemonė pagrįsta skolinimo principu. Šiai finansinei priemonei įgyvendinti naudojamos PRP priemonei skirtos lėšos ir PRP priemonės valdytojo privačios lėšos pagal 45/55 rizikos pasidalinimo proporciją, pagal kurią, teikiant finansavimą, PRP priemonės valdytojas prie 45 proc. PRP paskolos/kredito linijos dalies, skirtos iš PRP priemonės lėšų, prisideda 55 proc. savo nuosavų lėšų suma. Finansavimas pagal PRP priemonę teikiamas kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

PRP lėšomis gali būti finansuojamos investicijos, skirtos SVV subjekto investicijoms ir (ar) apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Pagal šią priemonę finansavimą paskolos ar kredito linijos forma teikia ir dokumentaciją rengia PRP priemonės valdytojai, besivadovaudami savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

PRP priemonės sąlygomis ir galimybėmis galite pasidomėti šiose kredito įstaigose:

Projektų finansavimo sąlygų aprašą rasite čia >>. 

Kontaktai:
prp@invega.lt

 

 

Įgyvendinimas
Priemone „Pasidalytos rizikos paskolos“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-03-09