KVIETIMAS BAIGĖSI

Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Plėtros fondai III“ fondų valdytojų tęstinė atranka

Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Plėtros fondai III“ fondų valdytojų tęstinė atranka
Kvietimas stabdomas.  Fondų valdytojams įgyvendinti finansinę priemonę „Plėtros fondai III“  kvietimas bus atnaujintas, jeigu priemonei bus skirta papildoma lėšų suma, atsižvelgiant į rinkos poreikį ir išankstinį poreikio vertinimą (ex-ante vertinimą).

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) skelbia atvirą tęstinį kvietimą teikti paraiškas (toliau - Kvietimas) ir kviečia fondų valdytojus įgyvendinti naują rizikos kapitalo finansinę priemonę „Plėtros fondai III“.

Paraiškų teikimas

Su paraiškų pateikimu susijusi informacija yra nurodyta šiame Kvietime. Visus „Plėtros fondai III“ Kvietime nurodytus dokumentus ir informaciją INVEGAI reikia pateikti Kvietime nurodytu būdu.

Pateikta paraiškų už 172 mln. EUR    Iki 2024-05-20 paskirstyta 29 mln. EUR šios priemonės lėšų.  Vertinama paraiškų už 57 mln. EUR

Pasikeitus Paraiškų teikimo terminui, apie tai bus paskelbta INVEGOS interneto svetainėje.

„Plėtros fondai III“ fondų valdytojų tęstinės atrankos dokumentai ir atsakomybės ribojimo pareiškimas

Dokumentai lietuvių kalba:

Documents in English:

Atkreipiame dėmesį, kad, esant neatitikimui tarp „Plėtros fondai III“ fondų valdytojų atrankos dokumentų anglų ir lietuvių kalbomis, pirmenybė teikiama dokumentui anglų kalba.

Kontaktai klausimams

Klausimus galima užduoti el. paštu equity@invega.lt. Atsakymus į juos INVEGA paskelbs INVEGOS interneto svetainėje, papildydama šį kvietimą.

„Plėtros fondai III“ fondų valdytojų atrankos dokumentų viešas aptarimas vyko 2022 m. gruodžio mėn.

Apie finansinę priemonę „Plėtros fondai III“

Šia finansine priemone siekiama skatinti rizikos kapitalo investicijas į MVĮ ir mažas vidutinės kapitalizacijos įmones Lietuvoje, prisidėti prie Europos Žaliojo kurso skatinant tvarias investicijas, užtikrinti tolygią rizikos investicijų pasiūlą ir prisidėti prie Lietuvos rizikos kapitalo ekosistemos vystymo.

Finansinė priemonė įgyvendinama iš INVEGOS fondo lėšų. Atrinkti priemonės valdytojai pritrauks papildomo finansavimo iš nepriklausomų privačių investuotojų.

INVEGOS fondas įsteigtas 2009 m. balandžio 7 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir INVEGOS.