INVEGA padės vystyti kapitalo rinką: subsidijuos akcijų ir obligacijų išleidimo į biržą išlaidas

INVEGA padės vystyti kapitalo rinką: subsidijuos akcijų ir obligacijų išleidimo į biržą išlaidas

Nuo šiandien, 2021 m. rugpjūčio 5 d., nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pradeda įgyvendinti naują 1 mln. eurų vertės negrąžinamų subsidijų priemonę, skirtą kompensuoti įmonių akcijų ir obligacijų išleidimo į biržą išlaidas. Priemonė „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“ padės labai mažoms, mažoms arba vidutinėms įmonėms (MVĮ) įtraukti savo vertybinius popierius į AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą ir alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“.

Norime padėti verslui, kuris yra pasiruošęs augti, kurti didesnę pridėtinę vertę. Suprantame, kad bet kokiai plėtrai būtinas finansavimas, todėl bandome realiais žingsniais padėti verslui atrasti alternatyvius finansavimosi kelius per kapitalo rinką.

„Norime padėti verslui, kuris yra pasiruošęs augti, kurti didesnę pridėtinę vertę. Suprantame, kad bet kokiai plėtrai būtinas finansavimas, todėl bandome realiais žingsniais padėti verslui atrasti alternatyvius finansavimosi kelius per kapitalo rinką. Šiandien dažnai nesiryžtama to daryti, nes jaučiama informacijos stoka, nerandama tam tinkamų partnerių, nežinoma, nuo ko pradėti, kyla problemų ieškant finansavimo. Ši priemonė padės mažoms ir vidutinėms įmonėms spręsti tokias problemas“, – sako Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministras Vincas Jurgutis.

Negrąžinamoji subsidija MVĮ akcijoms ir (arba) obligacijoms įtraukti į vertybinių popierių biržą bus skirta kompensuoti Lietuvoje patirtas prospekto, informacinio dokumento, įmonės aprašymo parengimo ir paskelbimo išlaidas, veiklos strategijos ir veiklos struktūros nustatymo, vertybinių popierių išleidimo į biržą informacijos skleidimo, įmonės pristatymo susitikimuose su investuotojais išlaidas, taip pat išlaidas, susijusias su išsamia įmonės veiklos finansine, mokestine ir teisine analize, išorinių konsultantų suteiktų pertvarkymo į akcinę bendrovę paslaugų išlaidas, alternatyviosios vertybinių popierių rinkos sertifikuoto patarėjo paslaugų išlaidas, teisės, finansų, mokesčių, audito, investicijų paslaugų išlaidas.


Spustelkite ant paveikslėlio, norėdami jį padidinti

INVEGA kompensuos 50 procentų patirtų išlaidų, o maksimali suma, kurią vienam pareiškėjui INVEGA galės kompensuoti, sieks 100 000 eurų apmokant patirtas akcijų išleidimo į biržą išlaidas ir 50 000 eurų kompensuojant obligacijų išleidimo į biržą išlaidas.

Numatoma, kad gavę teigiamą INVEGOS sprendimą dėl kompensacijų, pareiškėjai savo akcijas ir (arba) obligacijas įtraukti į prekybą vertybinių popierių biržoje turės per 1 metų laikotarpį. Šis terminas galės būti pratęstas, tačiau maksimalus laikotarpis išleisti savo vertybinius popierius į prekybą biržoje negalės viršyti 2 metų. Įmonėms, planuojančioms prekiauti savo akcijomis biržoje, bus taikoma sąlyga biržoje pritraukti ne mažesnę kaip 500 000 eurų sumą.

„Priemonė „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“ yra papildomas žingsnis, vystant šalies kapitalo rinką. Sveikintina, jog šiuo instrumentu siekiama paskatinti mažas ir vidutines įmones viešai platinti akcijas ar skolos vertybinius popierius su tikslu pritraukti papildomų lėšų bendrovės veiklai bei kompensuoti dalį bendrovės pasiruošimo kaštų einant į viešą vertybinių popierių rinką. Tikimės, jog ši priemonė paskatins daugiau Lietuvos įmonių naudotis alternatyviais finansavimo šaltiniais per viešą vertybinių popierių rinką, užtikrins tokių priemonių prieinamumą mažesnėms įmonėms bei skatins Lietuvos kapitalo rinkos augimą. Kviestume Lietuvos bendroves susipažinti su šia priemone ir pasinaudoti ja plečiant savo verslą“, – sako Saulius Malinauskas, „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos prezidentas.

Tikimės, jog ši priemonė paskatins daugiau Lietuvos įmonių naudotis alternatyviais finansavimo šaltiniais per viešą vertybinių popierių rinką, užtikrins tokių priemonių prieinamumą mažesnėms įmonėms bei skatins Lietuvos kapitalo rinkos augimą.

Priemonei „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“ įgyvendinti Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė iki 1 mln. eurų iš INVEGOS fondo lėšų. Kvietimas gauti kompensacijas už akcijų ir obligacijų leidimo išlaidas galioja iki 2022 m. birželio 30 d. Paraiškas dėl kompensacijų verslas jau gali teikti adresu birza@invega.lt.

Apie INVEGĄ
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. Institucijos misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.