Europos priežiūros institucijos žinia fondų valdytojams: nuo šiol ESG ir tvarumo terminus reikės vartoti atsakingai

Europos priežiūros institucijos žinia fondų valdytojams: nuo šiol ESG ir tvarumo terminus reikės...

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) paskelbė ataskaitą ir gaires dėl fondų pavadinimuose naudojamų ESG ir tvarumo terminų (sąvokų). Šių dokumentų laukė skirtingose ES šalyse veikiančios priežiūros institucijos ir fondų valdytojai, kadangi iki šiol nebuvo konkrečių reikalavimų, nustatančių kada fondas gali vadintis ar pavadinime naudoti tokias sąvokas kaip „žalias“, „aplinkos“, „klimato“ ir kokie minimalūs kriterijai turi būti taikomi tokių fondų investavimo strategijai bei tikslams.

ESMA anksčiau skelbtas priežiūros institucijoms skirtas dokumentas (angl. supervisory briefing) tik bendrais principais nurodė lūkesčius „žaliais“, „tvariais“ ar panašiais terminais besivadinantiems fondams. Tai lėmė, kad rinkoje šiuo metu gali veikti „žalias fondas A“, kuris siekia 90 proc. tvarių investicijų ir „žalias fondas B“, kuris, priimdamas investavimo sprendimus, tik 60 proc. atvejų įtraukia ESG kriterijus, ir žalių investicijų neįsipareigoja vykdyti.

Šių gairių tikslas – apsaugoti investuotojus nuo nepagrįstų tvarumo terminų (sąvokų) fondų pavadinimuose naudojimo ir galimo klaidinimo. Be to, fondų valdytojams gairės pateikia aiškius, pamatuojamus kriterijus, leidžiančius įvertinti galimybę naudoti su ESG ir tvarumu susijusius terminus (sąvokas).

Pagrindiniai reikalavimai:

  • mažiausiai 80% investicijų turėtų būti nukreipta į aplinkos ar socialinių ypatumų užtikrinimą arba investuojama tvariai, priklausomai nuo fondo pasirinktos investavimo strategijos (pagal 8 arba 9 sSu tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamento (SFDR) straipsnį);
  • taikomi atmetimo (angl. exclusion) kriterijai:

 -  „aplinkos“, „poveikio“, „tvarumo“ ir susiję terminai (angl. „environmental“, „impact“, „sustainability“ -related) gali būti naudojami tik kai neinvestuojama į veiklas, nurodytas Komisijos deleguotojo reglamento Nr. 2020/1818 12 straipsnio 1 dalies a-g punktuose (angl. Paris-aligned Benchmarks, PAB taikomi kriterijai);

-  „perėjimo“, „socialiniai“, „valdymo“ ir susiję terminai (angl. „transition“, „social“, „governance“-related) gali būti naudojami tik kai neinvestuojama į veiklas, nurodytas Komisijos deleguotojo reglamento Nr. 2020/1818 12 straipsnio 1 dalies a-c punktuose (angl. Climate Transition Benchmarks, CTB taikomi kriterijai);

- papildomi kriterijai, kai yra derinami skirtingi terminai ar fondai nurodo naudojantys referencinius lyginamuosius standartus.

Taigi, ESMA siunčia aiškią žinutę investicinių fondų valdytojams, siekdama atkreipti dėmesį į fondų pavadinimuose naudojamas sąvokas ir užtikrinti, kad jos neklaidintų investuotojų.

Sekantys žingsniai

Gairės bus išverstos į visas ES oficialiąsias kalbas ir paskelbtos ESMA svetainėje.

Kompetentingos institucijos (Lietuvoje – Lietuvos bankas) per 2 mėnesius nuo gairių vertimo paskelbimo ESMA svetainėje privalės pranešti ESMA, ar laikysis gairių.

Gairės įsigalios per 3 mėnesius nuo jų vertimų paskelbimo. Jose numatyta, kad:

  • fondams, kurie buvo įsteigti iki gairių įsigaliojimo, taikomas 6 mėnesių pereinamasis laikotarpis (patikrinti ar atitinka reikalavimus ir jeigu ne, pakeisti fondo pavadinimą);
  • steigiami fondai privalės iškart laikytis gairių reikalavimų.

Pažymėtina, kad šios gairės papildo SFDR, pradėtą taikyti nuo 2021 m., kuris įvedė tvarių investicijų apibrėžimą ir nustatė bendrus informacijos atskleidimo reikalavimus bei nurodė fondų valdytojams naudoti vienodus šablonus, kurie leistų investuotojams suprasti įvairių finansinių produktų skirtingus, su tvarumu susijusius tikslus (tvaraus investavimo ar tik tam tikrų socialinių, aplinkosauginių ypatumų skatinimo), tačiau nenustatė reikalavimų dėl ESG sąvokų naudojimo fondų pavadinimuose.

Konsultacijos dėl ESMA gairių fondų pavadinimams prasidėjo dar 2022 m. pabaigoje, paskelbus pirminį gairių pasiūlymą, todėl šios gairės apima ir visą informaciją, susijusią su juo, bei pastabomis gautomis konsultacijos metu. Gairių taikymo apimtį ir galutinį tekstą skaitykite nuo 49 psl.