„Factris“ – nebankinio faktoringo pradininkas Lietuvoje – nuo šiol teiks finansavimą su portfelinėmis valstybės garantijomis ir skolins pagal priemonę „Alternatyva“

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir UAB „Factris LT1“ pasirašė sutartį dėl finansinių priemonių „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2 (PGF2)“ bei „Alternatyva“ teikimo. Šios priemonės didina finansavimo prieinamumą smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV), dėl faktoringo su regresu ir atvirkštinio faktoringo verslininkai gali kreiptis jau dabar, teikdami paraišką „Factris“ internetinėje svetainėje.

„Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ – tai finansinė priemonė leidžianti sudaryti prekybinius sandorius palankesnėmis sąlygomis, suteikiant įmonės pirkėjams ilgesnius sąskaitų apmokėjimo terminus už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas. Pasinaudodami priemone smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai toliau plėtoja veiklą, sureguliuoja apyvartinių lėšų srautus ar apdoroja didesnio apyvartinio kapitalo reikalaujančius užsakymus.

Faktoringo sandoriams su valstybės portfeline garantija per UAB Factris LT1 finansuoti skirta 15,625 mln. Eur, kurie padengs išaugusį SVV įmonių apyvartinių lėšų poreikį. „Finansuotojai šiuo laikotarpiu finansuodami verslą susiduria su didesne kredito rizika. Kredito draudimo bendrovės mažina limitus esamiems sandoriams bei riboja kredito draudimo limitų išdavimą naujiems klientams. INVEGA priemonės apima tiek tiesioginį skolinimą alternatyvių finansų tarpininkams, tiek jų rizikos mažinimą, garantuojant jos dalį. Tokiu būdu finansavimas faktoringo forma taps prieinamesnis daugeliui įmonių“, – sako UAB Factris LT1 vykdomasis direktorius Paulius Jauga.

Kiekvienam portfelyje esančiam faktoringo sandoriui suteikiama 80 proc. garantija. Didžiausia vieno faktoringo limito suma – 1,875 mln. Eur, o transporto įmonių atveju – 937 500 Eur. Maksimalus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpis – 12 mėnesių, su galimybe pratęsti.

Kita, per UAB Factris LT1 teikiama finansinė verslo skatinimo priemonė – „Alternatyva“. Tai dar viena galimybė tvariai veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams gauti finansavimą faktoringo ar atvirkštinio faktoringo forma apyvartinių lėšų trūkumui ar kitam finansavimo poreikiui padengti per alternatyvų finansuotoją.

„Skolinimas per alternatyvų finansuotoją, kai verslas gali rinktis net kelias finansines priemones, kurias finansuoja valstybė, dar per mažai naudojamas Lietuvoje. Todėl bendradarbiavimas su UAB Factris LT1, be abejonės, teikia optimizmo. Kuo daugiau verslas turi pasirinkimo gauti lėšų kasdieniams savo poreikiams, tuo tvirtesnis pamatas dedamas jo veiklos atgaivinimui ar palaikymui po karantino ar net verslo plėtrai“, – teigia INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai dėl finansavimo apyvartinių lėšų trūkumui, kai tai susiję su naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra, gali kreiptis į UAB Factris LT1 ir skolintis faktoringo sandorių įgyvendinimui. „Skolinimas pagal šią priemonę – papildomas finansavimosi šaltinis verslui, padidinantis finansavimo prieinamumą bei leidžiantis dar geriau prisiderinti prie verslo poreikių“, - sako P. Jauga.

Iš viso šiai priemonei įgyvendinti UAB Factris LT1 pasitelkia 10 mln. Eur, kai vieno finansavimo suma nėra didesnė nei 200 000 Eur. SVV įmonių atstovai kviečiami teikti paraišką faktoringui, įvertinus konkrečius jų verslo poreikius, bus parinkta tinkamiausia INVEGA finansinė priemonė.

Įmonės kviečiamos pildyti paraišką finansavimui gauti: https://www.factris.com/lt/teikite-paraiska/