INVEGA per 2022 m. daugiau kaip 4600 verslų skyrė beveik 270 mln. eurų

INVEGA per 2022 m. daugiau kaip 4600 verslų skyrė beveik 270 mln. eurų

2022-ieji pasauliui ir Lietuvai atnešė dar neregėtų iššūkių, kurie ilgam laikui įsirėš visų atmintyje: tebesitęsianti įtampa dėl pandemijos pasekmių, karas Ukrainoje, dėl Kinijos ribojimų sutrikusi tiekimo grandinė. Visų šių iššūkių kontekste, INVEGA ir toliau išliko svarbus finansavimo rinkos trūkumą užpildantis ir ekonomikos augimą užtikrinantis investicijų šaltinis. Pernai įmonė daugiau kaip 4600 Lietuvos verslų skyrė beveik 270 mln. eurų finansavimą ir į verslus pritraukė beveik 262 mln. eurų privačių lėšų.

„Atsitiesiantį po pandemijos Lietuvos verslą praėjusių metų pradžioje užgulė nauji, Rusijos karo prieš Ukrainą sukelti iššūkiai. Reaguodami į tai, operatyviai parengėme naujas pagalbos ir verslo skatinimo priemones. Su jų pagalba mums pavyko pasiekti iškeltus uždavinius. Dirbame, kad INVEGA išliktų sėkmingu verslo partneriu ir ateityje“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Atsitiesiantį po pandemijos Lietuvos verslą praėjusių metų pradžioje užgulė nauji, Rusijos karo prieš Ukrainą sukelti iššūkiai. Reaguodami į tai, operatyviai parengėme naujas pagalbos ir verslo skatinimo priemones. Su jų pagalba mums pavyko pasiekti iškeltus uždavinius. Dirbame, kad INVEGA išliktų sėkmingu verslo partneriu ir ateityje.

„Sunkumų akivaizdoje INVEGA reagavo greitai adaptuodama jau turimas priemones bei kurdama naujas. Metų pradžioje viena iš labiausiai laukiamų finansinių priemonių tarp verslo atstovų buvo „Tiesioginės COVID-19 paskolos“, kurios padėjo 107 nuo pandemijos nukentėjusiems verslams gauti beveik 25 mln. eurų finansavimą likvidumui palaikyti“, – apie intensyvią metų pradžią pasakoja INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

2022 m. pasaulį sukrėtęs Rusijos pradėtas karas Ukrainoje visiems sukėlė nemažai iššūkių, reikalaujančių skubių sprendimų. Taigi ir INVEGA verslui siūlė įvairiapusę pagalbą, padedančią jam kiek įmanoma nenutrūkstamai veikti šiandieninėje rinkoje. INVEGA dar vasario 25 d. sustabdė eksporto kredito garantijų teikimą už pirkėjus, registruotus Rusijos ir Baltarusijos teritorijose, o kovą, siekdama padėti lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksportuotojams, sumažino eksporto garantijų įkainius 30-čia procentų. Taip pat pradėjo teikti paskolas ir pagalbos garantijas finansuotojams už jų išduodamas paskolas ar lizingo sandorius visų dydžių įmonėms, nukentėjusioms nuo Rusijos karo sukeltos krizės. O reaguodama į paskelbtas neteisėtas Kinijos sankcijas ir siekdama padėti nukentėjusiems verslams persiorientuoti į naujas rinkas, INVEGA pradėjo teikti tiesiogines paskolas nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslams.

„Be minėtų įvairių specializuotų pagalbos priemonių, siekdami pagerinti verslo prieigą prie finansinių išteklių bei padėti išspręsti nepakankamo užstato problemą, paskelbėme apie trečią ilgalaikės skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3” etapo pradžią. Šios priemonės pagalba per keletą metų verslo finansuotojams bus suteikta daugiau kaip 600 mln. eurų garantijų už verslo imamas paskolas. Tai, kad finansuotojų , kuriems bus teikiamos šios garantijos, šiame sąraše net 15, tik dar kartą patvirtina, kad valstybės garantijos yra ypač svarbus verslo kūrimo ar plėtros veiksnys“, – sako K. Motiejūnas.

INVEGOS generalinis direktorius skaičiuoja, kad iš viso per 2022 m. suteikta garantijų už daugiau nei 129 mln. eurų, kurios padėjo verslui pritraukti beveik 214 mln. eurų privačių lėšų. Nemažesnio susidomėjimo sulaukė ir INVEGOS tiesiogiai ir per finansų tarpininkus teikiamos paskolos. Jomis per visą šį laikotarpį pasinaudojo per 2 tūkst. verslų, kuriuos pasiekė daugiau nei 97,7 mln. eurų.

Praėjusiais metais, kaip ir anksčiau, verslas aktyviausiai naudojosi ir domėjosi kompensacijų priemonėmis – daugiau kaip 2500 verslų neatlygintinai gavo beveik 24,9 mln. eurų.

INVEGA ir toliau daug dėmesio skyrė startuoliams ir jų palankios ekosistemos kūrimui. Metų pabaigoje įstaiga paskelbė apie naujos rizikos kapitalo priemonės „Akceleratorius 2“ pradžią, kurios tikslas užtikrinti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms ir perspektyvioms Lietuvos įmonėms. Pagal šią priemonę atrinktiems 2 fondų valdytojų komandoms pavesta valdyti rizikos kapitalo fondus, kuriems skirta 18 mln. eurų. Tai, kad valstybės finansinė paskata startuoliams tik auga, parodo ir tai, jog iš viso per visus praėjusius metus INVEGA finansavo daugiau kaip 18 mln. eurų rizikos kapitalo investicijų į 103 inovatyvias įmones.

„Tikime, kad prie Lietuvos ekonominės gerovės puoselėjimo prisidėjome ir pasiūlydami paskolas „Perspektyva“, skatinančias mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacines veiklas. O INVEGOS paskyrimas atstovauti Lietuvai NATO inovacijų fondo (NIF) įgyvendinime išplės galimybes startuoliams, kuriantiems technologijas ir produktus gynybos ir saugumo srityse, gauti stambias investicijas, kas ypač svarbu mažosioms NATO narėms, tokioms kaip Lietuva“, – teigia K. Motiejūnas.

2022 metais buvo žengtas svarbus žingsnis link vienos konsoliduotos nacionalinės plėtros įstaigos. Remdamasi geraisiais vakarų valstybių pavyzdžiais, metų pradžioje Vyriausybė priėmė nutarimą pradėti nacionalinių plėtros įstaigų (NPĮ) „Viešųjų investicijų plėtros agentūra" (VIPA), UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra" (VIVA), UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" (ŽŪPGF) konsolidavimą INVEGOS pagrindu, o Finansų ministerijai buvo pavesta įgyvendinti valstybės, kaip konsoliduotos nacionalinės plėtros įstaigos akcininkės pareigas.

„Sulaukus klausimo, kaip laikosi INVEGA, dažnai atsakau, kad INVEGA gyvena tris paralelinius gyvenimus. Pirmasis apima esamų INVEGOS priemonių valdymą, antrasis – planuojamas finansines priemones iš 2021-2027 m. ES fondų, kurių pagalba bus investuota virš 700 mln. eurų, o trečiasis paralelinis gyvenimas jau ne pirmus metus yra susijęs su NPĮ konsolidavimo procesu“, – pasakoja K. Motiejūnas.

Sulaukus klausimo, kaip laikosi INVEGA, dažnai atsakau, kad INVEGA gyvena tris paralelinius gyvenimus. Pirmasis apima esamų INVEGOS priemonių valdymą, antrasis – planuojamas finansines priemones iš 2021-2027 m. ES fondų, kurių pagalba bus investuota virš 700 mln. eurų, o trečiasis paralelinis gyvenimas jau ne pirmus metus yra susijęs su NPĮ konsolidavimo procesu.

Be priemonių valdymo, ir toliau buvo siekiama išlaikyti aukštus įmonės valdysenos standartus. 2022 metais, INVEGAI išaugus savo darbuotojų skaičiumi, Valdymo koordinavimo centro vertinimu bendrovė prisijungė prie vidutinių įmonių kategorijos, o valdysena buvo vėl įvertinta aukščiausiu A+ balu.

„Kad įsigyjamos prekės ar paslaugos darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, nuolatos siekiame, kad kuo didesnę viešųjų pirkimų dalį sudarytų žalieji viešieji pirkimai. Džiugina, kad iš visų įvykusių viešųjų pirkimų per 2022 m., net 80 proc. sudarė žalieji viešieji pirkimai. O 2023 m. kartu su komanda sieksime, kad visi INVEGOS viešieji pirkimai būtų žalieji“, – teigia K. Motiejūnas.

Nepaisant visų iššūkių, INVEGA ir toliau išlaikė aukštą klientų pasitenkinimą (9 balai iš 10), didelį paslaugų žinomumą (88 proc.) bei išskirtinai aukštą darbuotojų įsitraukimą (81 proc.). Viešojo sektoriaus kategorijoje per metus INVEGOS reputacijos indeksas išaugo net 58 proc. Šiems rezultatams pasiekti buvo svarbus kryptingas įmonės administracijos, jos kolegialių valdymo organų bei akcininko teises ir pareigas įgyvendinusių ministerijų bendradarbiavimas.

„Kaip ir pastaruosius 20 metų, taip ir toliau sieksime, kad INVEGA išlaikytų tvarų augimą, didintų finansinių priemonių plėtrą ir jų prieinamumą verslui, gerintų klientų patirtį ir veiklos efektyvumą bei būtų profesionali, kompetentinga ir kūrybinga nacionalinė plėtros įstaiga“, – apie naujų metų tikslus kalba INVEGOS vadovas.