Keičiasi palūkanų kompensavimo sąlygos smulkiajam ir vidutiniam verslui: ką svarbu žinoti

Keičiasi palūkanų kompensavimo sąlygos smulkiajam ir vidutiniam verslui: ką svarbu žinoti

Nuo š.m. vasario 1 d. keičiasi palūkanų kompensavimo sąlygos smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV). Įmonės galės tikėtis iki 40 proc. savo sumokėtų palūkanų kompensavimo, bet ne daugiau kaip 5 proc. metinių palūkanų.

Palūkanų kompensavimas yra viena populiariausių INVEGOS pagalbos verslui priemonių, kuria įmonės naudojasi jau daugiau kaip 20 metų. Vien per praėjusius metus verslams buvo išmokėta daugiau kaip 23 mln. eurų. Šiuo metu dar kompensuojama iki 50 proc. sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų. Tačiau esant ribotiems valstybės biudžeto ištekliams, pagal paraiškas, pateiktas nuo 2024 m. vasario 1 d., nuspręsta sumažinti palūkanų kompensavimą iki 40 proc. Kaip ir iki šiol, palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 mėn.

Pasak INVEGOS Tiesioginių skolinių produktų ir dotacijų skyriaus vadovės Žanos Ziminos, šios ir kitų priemonių sąlygos yra reguliariai peržiūrimos atsižvelgiant į esamą ekonominę ir geopolitinę situaciją šalyje.
„INVEGOS, kaip valstybės įmonės tikslas, nacionalines lėšas sudėtingu makroekonominiu periodu paskirstyti kuo efektyviau, tačiau svarbu, kad SVV ir toliau turėtų galimybes skolintis palankiomis sąlygomis ir nereikėtų stabdyti ar mažinti savo veiklos apimties“, – sako Ž. Zimina.

Kaip ir anksčiau, kompensuojamos tik investicinių paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) palūkanos. Atkreipiame dėmesį, kad pagal paraiškas, pateiktas nuo 2024 m. vasario 1 d., investicine laikoma paskola, kurios ne mažiau kaip 71 proc. sumos (pagal paraiškas, pateiktas iki š.m. sausio 31 d. - 51 proc.) numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms, o likusią dalį – apyvartinėms lėšoms papildyti.

Nuo vasario 1 d. nebus kompensuojamos palūkanos už įsigyjamas M kategorijos transporto priemones, skirtas keleiviams vežti. Pagal pakeistas sąlygas palūkanos bus kompensuojamos už ne didesnę kaip 35 tūkst. eurų dydžio paskolos dalį transporto priemonės vienetui įsigyti ir tik už paskolas, paimtas N, O kategorijos, specialiosios paskirties ir kitoms transporto priemonėms (priemonės sąlygų 6.1 punktas) įsigyti.

Dėl kompensavimo įmonės ar individualiai veikiantys verslininkai į INVEGĄ turi kreiptis ir pateikti paraišką ne vėliau kaip per 6 mėn. (pagal paraiškas, pateiktas iki sausio 31 d. - 1 metai) nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos.

Plačiau su atnaujintomis priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygomis kviečiame susipažinti INVEGOS interneto svetainėje.