KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ (ASAP)

Kviečiame teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“...

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso COVID-19 plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo protokolu Nr. 14, 3 tikslą „Padėti verslui išsaugoti likvidumą“ ir 4 tikslą „Skatinti ekonomiką“ skatinamąją finansinę priemonę „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ (toliau – Priemonė arba paskola ASAP).

Priemonės tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį įmonėms, galintį išplisti per atsiskaitymų grandines ir sukelti jų sutrikimus bei padėti išsaugoti prekybos kredito gavėjų veiklos tęstinumą.

Įmonė tiekėja turi būti ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo (išskyrus valstybės ir savivaldybių įmones ir įmones, kuriose 25 procentus ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė), kuriame dirba iki 249 darbuotojų (imtinai).

Galimas pareiškėjas – įmonė tiekėja.

Paskola ASAP teikiama imonei tiekėjai už įmonės pirkėjos dėl 2020 m. COVID-19 protrūkio neapmokėtų arba iš dalies apmokėtų sąskaitų. Sąskaitos turi būti išrašytos nuo 2020 m. sausio 16 d. iki kovo 16 d. Minimali neapmokėta sąskaitos suma – 100 Eur (su PVM).

Maksimali paskolos suma nustatoma atsižvelgiant į įmonės kategoriją:

I kategorijos įmonei – 10 000 Eur;

II kategorijos įmonei – 30 000 Eur;

III kategorijos įmonei – 100 000 Eur.

 

Priemonės sąlygas nustato aprašas.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 50 000 000 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo: 2020 m. balandžio 11 d. 15:30 val.

Paraiškos gali būti teikiamos iki: 2020 m. balandžio 24 d. 23:59 val.

Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

Paraiškas priima „Invega“ per elektroninę paraiškų sistemą https://ASAP.invega.lt

Konsultacijos dėl paskolos ASAP teikiamos: el. paštu asap@invega.lt; tel. Nr. +370 800 50 500

DĖMESIO!

Pateikti paraiškas gali tik įmonės vadovas. Paraiška ir paskolos sutartis turi būti pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.