KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti pastabas dėl planuojamos Krašto apsaugos ministerijos rizikos kapitalo priemonės „MILInvest“ valdytojo atrankos sąlygų

Kviečiame teikti pastabas dėl planuojamos Krašto apsaugos ministerijos rizikos kapitalo priemonės...

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl naujai planuojamos Krašto apsaugos ministerijos rizikos kapitalo priemonės „MILInvest“ valdytojo atrankos sąlygų.

Pastabas prašome pateikti iki 2021 m. vasario 24 d. el. pašto adresu akceleravimas@invega.lt.

Kvietimą teikti paraiškas (anglų kalba) planuojama paskelbti 2021 m. kovo mėn. Kvietimas teikti paraiškas gali skirtis nuo pastaboms pateikto varianto.

Šia finansine priemone bus siekiama skatinti eksperimentinę plėtrą ir inovacinę veiklą gynybos ir saugumo srityje Lietuvoje, investuojant į besikuriančias ir perspektyvias labai mažas, mažas ir vidutines įmones gynybos ir saugumo srityje, tokiu būdu vystant Lietuvos gynybos bei saugumo pramonę ir šalies rizikos kapitalo investavimo aplinką.

Finansinė priemonė bus įgyvendinama iš Gynybos investicijų fondo lėšų. INVEGOS atrinktas finansų tarpininkas taip pat turės papildomai pritraukti atitinkamą dalį nepriklausomų privačių investuotojų lėšų ir šalia investavimo veiklos įgyvendinti ikiakceleravimo ir akceleravimo programas.

Gynybos investicijų fondas įsteigtas 2020 m. gruodžio 8 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Krašto apsaugos ministerijos bei INVEGOS ir yra finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

Planuojama finansinės priemonės „MILInvest“ įgyvendinimo schema: