Kviečiame teikti pastabas finansinės priemonės „AEI paskolos juridiniams asmenims“ aprašymui

Kviečiame teikti pastabas finansinės priemonės „AEI paskolos juridiniams asmenims“ aprašymui

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia visuomenę teikti pastabas dėl Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) paskolų juridiniams asmenims aprašyme numatytų teikimo sąlygų.

Finansinės priemonės tikslas – investicijų į elektros energijos iš AEI gamybos įrenginius skatinimas, finansuojant saulės ir (ar) vėjo elektrinių įrengimą arba įsigijimą iš parko. Paskolos bus teikiamos gaminantiems vartotojams arba siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais juridiniams asmenims.

Kviečiame susipažinti su  Aprašymu ir Projekto atitikimo reikšmingos žalos nedarymo principui vertinimo anketa.

Pastabas galima teikti iki 2024 m. vasario 27 d.  imtinai, el.paštu  aei@invega.lt 

Kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas apibendrinus gautus pasiūlymus ir INVEGAI patvirtinus priemonės aprašymą.

Paraiškų teikimas, vertinimas, paskolos sutarties sudarymas arba atsisakymas sudaryti paskolos sutartį yra reglamentuojamas INVEGOS tiesioginių paskolų paraiškų ir prašymų teikimo bei vertinimo tvarkoje.