KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti prašymus įgyvendinti skatinamąją finansinę priemonę „Atviras kreditų fondas 3“

Kviečiame teikti prašymus įgyvendinti skatinamąją finansinę priemonę „Atviras kreditų fondas 3“

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) kviečia kredito įstaigas teikti prašymus dėl skatinamosios finansinės priemonės „Atviras kreditų fondas 3“ (toliau – Priemonė).

Pagrindinis Priemonės tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo ir didelėms įmonėms gauti finansavimą iš kredito įstaigų jų vykdomiems projektams įgyvendinti, žemesnėmis nei rinkos kainomis.

Priemonės finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadas

Dėmesio: Tuo atveju, jei kartu su prašymu pateikiami fizinių asmenų duomenys, prašome pateikti šių fizinių asmenų pranešimus apie asmens duomenų tvarkymą. Pranešimo apie asmens duomenų tvarkymo formą rasite Priemonės finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvade.

  • Prašymų teikimo pradžia – 2022 m. spalio 20 d.
  • Prašymų teikimo pabaiga – iki kol bus panaudotos visos Priemonės įgyvendinimui skirtos lėšos, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. Prašymus ir paklausimus prašome teikti elektroniniu paštu: akf3@invega.lt