KVIETIMAS BAIGĖSI

Visuomenė kviečiama teikti pastabas dėl negrąžinamosios subsidijos priemonės „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“ sąlygų

Visuomenė kviečiama teikti pastabas dėl negrąžinamosios subsidijos priemonės „Vertybinių popierių...

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai paskelbus negrąžinamosios subsidijos priemonės „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“ sąlygų aprašą, visuomenė iki 2021 m. balandžio 28 d. yra kviečiama pateikti pastabas.

Po viešo aptarimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai patvirtinus priemonės aprašą, nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) paskelbs labai mažoms, mažoms arba vidutinėms įmonėms (MVĮ) kvietimą teikti paraiškas dėl negrąžinamosios subsidijos INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt. Naująja priemone bus siekiama skatinti kapitalo rinkų plėtrą Lietuvoje ir taip padėti MVĮ pritraukti plėtrai reikalingą finansavimą, kompensuoti joms dalį išlaidų, patirtų išleidžiant akcijas ir (arba) obligacijas, siekiant šiuos vertybinius popierius įtraukti į reguliuojamos rinkos operatoriaus AB „Nasdaq Vilnius“ teisės aktų nustatyta tvarka administruojamą reguliuojamą ar alternatyviąją First North“ vertybinių popierių rinką.