Portfelinės garantijos 3

Kodėl naudinga?

Priemonė palengvina finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam verslui, kai šis susiduria su finansų įstaigai nepatrauklių ar nepakankamų užtikrinimo priemonių problema.

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai (SVV).

Kiek?

Didžiausia galima paskolos ar lizingo sandorio suma – 1 875 000 Eur, arba:

  • įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur,
  • įmonių užsiimančių pirmine žemės ūkio produktų gamyba atveju – 234 375 Eur,
  • įmonių užsiimančių žuvininkystės ir akvakultūrų veikla atveju – 281 250 Eur.

Paskolos teikiamos vadovaujantis šių reglamentų nuostatomis: Reglamento Nr. 1407/2013, Reglamento 1408/2013 ir Reglamento Nr. 717/2014.

Finansavimas gali būti teikiamas kredito linijos, paskolos ir finansinės nuomos (lizingo) sandorio formomis.

Priemonei skirta 90 mln. Eur lėšų, kur rezervuota lėšų suma pagal teigiamai įvertintus prašymus ir pasirašytas sutartis su finansų tarpininkais yra 52,44 mln. Eur.

Terminai

Maksimalūs terminai teikiant:

  • Investicines paskolas ir finansinę nuomą (lizingą) - 120 mėn.;
  • apyvartines paskolas – 60 mėn.;
  • finansavimą kredito linijos forma – 36 mėn.

Kaip veikia?

Portfeline garantija garantuojamas paskolas, kredito liniją ar lizingą teikia ir dokumentaciją rengia atrinkti finansų tarpininkai, besivadovaudami savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. paskolos, kredito linijos ar lizingo sumos grąžinimą finansų tarpininkui. Šis dydis taikomas kiekvienam į finansų tarpininko portfelį įtrauktam sandoriui, tačiau bendra INVEGOS išmokų suma negali viršyti viršutinės išmokų sumos ribos.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ar būtų teikiama garantija, finansuojant krovininių transporto priemonių įsigijimą krovinių vežimu užsiimančioms įmonėms?

Garantija nebūtų teikiama, jei finansavimo prašoma krovininėms transporto priemonėms įsigyti tiems SVV subjektams, kurie vykdo krovinių vežimo keliais veiklą (teikia krovinių vežimo paslaugas už atlygį, veiklos kodas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (2 red.) yra 49.41 klasė) ir (arba) nuomoja tokias transporto priemones (veiklos kodas EVRK 2 red. yra 77.12.10 poklasis).