Priemonė sustabdyta Apmokėtinų sąskaitų paskolos

Nuo 2020 m. liepos 17 d. 16:00 val. priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ (ASAP) paraiškų priėmimas yra sustabdytas.

Jei norite papildomai atidėti paskolos ir palūkanų mokėjimus bei pratęsti sutarties terminą, pateikite įmonės vadovo ar įgalioto asmens užpildytą ir pasirašytą prašymą el. paštu asap.vertinimas@invega.lt.

Kodėl naudinga?

Apmokėtinų sąskaitų paskolos (toliau – paskola ASAP) leidžia nedidelėms įmonėms sumažinti COVID-19 pandemijos poveikį, galintį išplisti per atsiskaitymų grandines ir sukelti jų sutrikimus, bei padėti išsaugoti prekybos kredito gavėjų veiklos tęstinumą.

Kas gali kreiptis?

Paskola ASAP skirta įmonei tiekėjai už įmonės pirkėjos, kuri dėl 2020 m. COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų ir neapmokėjo arba iš dalies apmokėjo sąskaitas, kurios buvo išrašytos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d.

Kiek?

Priemonei įgyvendinti skirta 11,92 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Minimali paskolos ASAP suma, kuri gali būti suteikta Paskolos gavėjui – 500 Eur.

  • Pateikti paraiškas gali tik įmonės vadovas. Paraiška pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.
  • Juridinių asmenų registrui turi būti pateikta 2018 m. ir 2019 m. finansinė ataskaita.
  • Pareiškėjas ir sąskaitos neapmokėjusi įmonė (prekių/paslaugų pirkėjas) neturi priklausyti vienai įmonių grupei.
  • Paskolos ASAP teikiamos 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe terminą pratęsti, bet paskolos sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai.
  • Paskolos gavėjas kvietimo teikti paraiškas metu gali pateikti vieną paraišką.

Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius finansinei priemonei skirtą sumą.